PRIVACYREGLEMENT GREY BLUE CIRCLE (VERSIE SEPTEMBER 2019)

Persoonsgegevens die wij verwerken

GBC verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die op onze website zijn opgeslagen:

Velden

Te wijzigen door
lid zelf

Te bekijken door
online leden

Te bekijken door
webmaster

Roepnaam

v

v

Achternaam

v

v

E-mailadres

v

Gebruikersnaam

v

Wachtwoord

v

Eigen website

v

v

v

Werklocaties

v

v

v

Functies

v

v

v

Hobby's

v

v

v

Woonplaats

v

v

Postcode

v

v

Land

v

v

Adres

v

v

Telefoonnummer

v

v

Foto

v

v

v

Login tijdstip

v

Loguit tijdstip

v

Online leden zijn GBC-leden die zijn ingelogd met behulp van gebruikersnaam en wachtwoord.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die geen lid zijn van onze vereniging.

De in de tabel onder ‘velden’ genoemde gegevens (met uitzondering van het login- en loguit tijdstip) zijn niet alleen op de website aanwezig, maar ook in de centrale ledenadministratie, die beheerd wordt door het bestuurslid, belast met de Ledenadministratie. In de centrale ledenadministratie zijn bovendien de volgende gegevens opgeslagen:

 • Naam
 • Lidnummer
 • Initialen
 • Mutatie
 • Tussenvoegsel
 • Naam partner
 • IBAN
 • BIC
 • Employee nummer
 • Einddatum IBM-werknemer schap
 • Datum (vervroegd) pensioen
 • IBM-employeenummer
 • Pensioendatum
 • Geboortedatum
 • Mobielnummer
 • Laatste vergadering
 • Persoonlijke Informatie
 • Nieuwsbrief
 • Mailgroup
 • Lid van
 • Incasso Organisatie

Waarom we gegevens nodig hebben

GBC verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw contributie en eigen bijdragen voor evenementen
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven zowel elektronisch als per post
 • Verzenden van de jaarlijkse ledenlijst zowel elektronisch als per post
 • Daar waar nodig het bijwerken van de door te sturen informatie
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze verenigingsactiviteiten
 • U de mogelijkheid te bieden in contact te treden met ex-collega’s
 • U in staat te stellen gebruik te maken van een Forum
 • Om verenigingsactiviteiten aan te bieden
 • Versturen van de bescheiden die horen bij de vereniging bijeenkomsten zowel elektronisch als per post
 • Het ledenbestand zo accuraat mogelijk houden
 • Het verkrijgen van geanonimiseerde statistische gegevens

GBC zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Onze bewaartermijn van uw lidmaatschapsinformatie is 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap.

Na beëindiging lidmaatschap wordt uw informatie wel zo snel mogelijk van de website verwijderd.

Voor statistiek omtrent de historie van onze vereniging bewaren wij wel geanonimiseerde informatie over uw lidmaatschap door het verwijderen van naam, adres, woonplaats, telefoonnummers, e-mail adres en banknummer informatie.

Delen met anderen

GBC verstrekt uitsluitend informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Partijen in deze zijn:

 • LaPosta voor distributie van de Nieuwsbrief
 • Hosting2Go voor het hosten van e GBC website
 • Onedrive voor backup van de ledenadministratie
 • Urmaprint producent nieuwsbrief en ledenlijst
 • KNVG koepelorganisatie

Met voornoemde organisaties zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.

In kaart brengen websitebezoek GBC gebruikt geen cookies.

Wanneer een GBC-lid in- of uitlogt worden door het website-systeem de volgende gegevens in een logfile vastgelegd:

 • Naam van het GBC-lid
 • Datum en tijdstip van inloggen
 • Datum en tijdstip van uitloggen

Deze gegevens worden geanonimiseerd door het bestuur gebruikt voor statistische doeleinden.

Jaarlijks wordt de inhoud van de logfile vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u deels zelf doen via de website. Voor overige gegevens kunt u contact opnemen met de ledenadministratie Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw

identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het Burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. GBC zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:

Website: https://www.greybluecircle.nl

Ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beveiliging

GBC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris of de ledenadministratie.