INFO VOOR ASPIRANT LEDEN

Hartelijk welkom op de website van de Grey Blue Circle, een vereniging van oud werknemers van IBM Nederland.

Bent u nog geen lid van de Grey Blue Circle dan kunnen de onderstaande doelstellingen u misschien overtuigen om lid te worden van de Grey Blue Circle.

Bevordering van de onderlinge contacten

  • door een website met een besloten deel voor leden, die zo elkaars gegevens kunnen oproepen en contact kunnen leggen;
  • door beschikbaarheid van een 2 x per jaar bijgewerkte ledenlijst. Deze om privacy redenen alleen voor leden toegankelijk via de websitet;
  • door twee ontmoetingsbijeenkomsten (reünies) per jaar, met ten minste eenmaal een algemene ledenvergadering, en een lunch en wat recreatiefs;
  • door een nieuwsbrief die 3 x per jaar wordt uitgebracht, voor leden zonder internet wordt een gedrukt exemplaar verzonden;
  • door een interactief forum in het alleen voor leden toegankelijke gedeelte van de website.

Belangenbehartiging

  • door te streven naar een goede vertegenwoordiging in het Verantwoordingsorgaan en het Bestuur van SPIN, het IBM-Pensioenfonds;
  • groepsgewijs: door de belangen van alle leden of specifieke groepen binnen het ledenbestand te behartigen en in dat kader eventueel overeenkomsten af te sluiten met derde partijen;
  • landelijk: door deelneming in de koepelorganisatie van gepensioneerdenbonden Koepel Gepensioneerden, die de politiek tracht te beïnvloeden in het belang van gepensioneerden;
  • GBC is de erkende vertegenwoordiger van alle IBM-ers die pensioenrechten bij SPIN hebben.

Met behulp van een beleidsplan worden de diverse acties en plannen bij de leden onder de aandacht gebracht. Het beleidsplan is beschikbaar via het forum in de categorie “Algemeen” in het alleen voor leden toegankelijke gedeelte van de GBC website. Uiteraard zijn er binnen GBC diverse taken die vervuld moeten worden. In het overzicht “Wie doet wat bij GBC” wordt aangegeven hoe de rolverdeling is. Dit overzicht is beschikbaar voor leden in Hoofdmenu van de GBC website onder het punt Contact.

Bent u benieuwd naar de informatie die beschikbaar is in het besloten gedeelte van de website? Meldt u zich dan aan als lid door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier op deze website.

Bent u al lid dan nodigen we u uit om in te loggen op het besloten gedeelte van de website en verder met GBC kennis te maken.

BEKIJK DE FLYER LEDENWERVING