UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE GREY BLUE CIRCLE

ALV QCC en GBC de Cantharel in Apeldoorn 13 april 2023


Foto collage

Een bekende locatie en een mooie gezamenlijke bijeenkomst voor de GBC en QCC leden. Doel was om de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering te houden uiteraard omlijst met de nodige informatie omtrent de ontwikkelingen rond de Wet Toekomst Pensioenen.

Ruim 200 deelnemers begaven zich na de koffie naar de zaal om door Ria Heskes en Wim Meere verwelkomd te worden. Tijdens 1 minuut stilte werden de leden herdacht die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Na dit moment van gedenken was het aan de SPIN directeur Wouter van Eechoud om de aanwezigen bij te praten over de stand van de Wet Toekomst Pensioenen. Deze wet zal ons allemaal gaan raken. Maar uit de presentatie kwam wel naar voren dat dit nog geen gelopen race zal zijn. Met name het invaren zal nog een hele klus worden om tot een juiste keuze te komen. Een keuze die met alle betrokken partijen IBM, COR, VO, SPIN en GBC gemaakt zal moeten worden. Uiteraard waren er de nodige vragen die, gezien het onderwerp, de nodige tijd in beslag namen om beantwoord te worden met als resultaat een kleine uitloop op het programma.

Omdat ten tijde van het houden van deze bijeenkomst ook de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan waren gestart was de voorzitter van het zittende Orgaan een podium geboden om het belang van het orgaan toe te lichten met daarbij een oproep om vooral te stemmen.

Helaas was het opgenomen video gesprek met Jan Oord, schrijver van het boek 25 april 1945, wegens technische malheur niet tijdens de vergadering te vertonen. Het gesprek is te zien op de GBC website met dank aan onze webmaster Hans Schuh.

Voordat de lunch kon worden gebruikt was er ruimte gemaakt om een QCC lid in het zonnetje te zetten. Het QCC Bestuur had het erelidmaatschap aangeboden aan Berry van der Heijden die dit had geaccepteerd en werd vervolgens door Rob Roos QCC voorzitter geïnstalleerd.

Tijdens de hierna gehouden lunch was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en uiteraard bij te praten of in de foyer het boek van Jan Oord door te bladeren en eventueel aan te schaffen.

Na de lunch was er tot slot gelegenheid om te wandelen met een wat verlate begeleiding van een boswachter of te genieten van een huifkartocht in de omgeving of gewoon even nazitten en bij te praten. Kortom er was voor een ieder wat om van te genieten.

Terugkijkend op een geslaagd evenement is de commissie al weer druk met de voorbereidingen voor de najaarsbijeenkomst.

Save the date: 19 oktober 2023 Kontakt der Kontinenten Soesterberg

Cees Demaret, ledenadministratie

Het Chassétheater in Breda 22 september 2022

 

 Najaar 2022 006

Op verzoek van de leden uit het zuiden van het land is de Grey Blue Circle neergestreken in het Brabantse land en wel in Breda. We hoopten daar 125 leden te mogen begroeten maar helaas het werden er 106. Een aantal die toch besloten om aan te geven dat ze verhinderd waren door kommer en kwel maar ook een aantal die besloten om niet te komen zonder een bericht te sturen.

Doel van deze bijeenkomst was om geïnformeerd te worden over de pensioen aangelegenheden die ons allemaal aangaan en om bij gepraat te worden over het IBM zoals dit heden ten dagen over het voetlicht wordt gebracht.

Na de lunch was het aan Jos Berkemeijer van de Koepel Gepensioneerden om ons mee te nemen in de wereld van de nieuwe Pensioen wetgeving en de voortgang van dit "monster". Zonder in te gaan op de details, want dat zou te ver voeren, wacht er ons nog een lange weg voordat dit stuk wetgeving kan worden geïmplementeerd.

Martin Vuyk gaf ons hierna een kijkje in de huidige IBM keuken die absoluut niet is te vergelijken met de tijd dat wij als GBC leden nog aktief waren. Om een indruk te geven: het huidige GBC ledenbestand is groter dan het huidige personeel bestand van IBM Nederland.

Aan het eind van de bijeenkomst hebben wij twee trouwe leden in het zonnetje kunnen zetten:

Rob Westhuis die afscheid nam als interim voorzitter en het stokje al eerder had overgedragen aan Willem Lassche. Rob is daarbij benoemd als Erelid en werd het bijbehorende certificaat overhandigd. 

Daarnaast namen wij ook afscheid van onze webmaster Ton Vermaas die rond de 20 jaar deze rol heeft vervuld. Ook hij heeft het stokje overgedragen aan Hans Schuh die de rol als webmaster zal gaan voortzetten. Wat zeker een uitdaging zal zijn in een deze wereld. Ton heeft de versierselen van het Lid van verdienste in ontvangst mogen nemen.

Tijdens de nazit was er gelegenheid om beide heren geluk te wensen.

Al met al kunnen  we spreken van een leerzame middag in een zonovergoten Breda 

 

Buitenplaats Kameryck, Kamerik 14 april 2022

Eindelijk na 2 jaar corona tegenslag mochten de evenementen commissies weer aan de slag.
De voorjaarsbijeenkomst van 14 april 2022 in de vernieuwde Buitenplaats Kameryck was weer evenals in 2019 een gezamenlijke activiteit van de GBC en QCC.
Het ontvangstcomité zag in totaal 230 deelnemers, (ex)-IBM-ers hun partners en gasten passeren.
Helaas was niet iedereen in de gelegenheid zich even te melden bij één van de ontvangsttafels.
Van alle aanwezigen was 61,8 % lid van zowel GBC als QCC, 23,0 % lid van alleen GBC, 13,0 % lid van alleen QCC en was 2,2 % gast.
 
De Buitenplaats Kameryck is recentelijk geheel verbouwd en uitgebreid zodat het ontvangen van het aantal deelnemers geen probleem was. Zelfs het weer werkte mee dus dat beloofde wat voor de lunch. 
Als gastspreker hadden de evenementencommissies het oog laten vallen op Wouter Eechoud directeur van SPIN het IBM pensioenfonds. Als onderwerp stond uiteraard het nieuwe pensioenstelsel vol in de aandacht en gingen de vragen over en weer rond dit actuele onderwerp.
 
Het programma bestond verder uit de gezamenlijke Algemene Ledenvergaderingen waarbij door de voorzitters van de GBC en de QCC een oproep werd gedaan om vooral de beschikbare bestuurlijke vacatures te vullen om zo de continuïteit van de verenigingen te waarborgen. 
 
Tijdens de uitgebreide lunch werden op een zonnig en mooi gelegen terras ervaringen uitgewisseld. Dit jaar was er geen middagprogramma maar volop gelegenheid om na te praten en te genieten van het weer, de omgeving maar vooral van elkaars aanwezigheid. 
 
Gezien de vele positieve reacties kunnen we spreken van een geslaagde bijeenkomst op een prachtige locatie. Misschien komen we er nog wel eens terug. 

 

Jubileumbijeenkomst Arendshoeve, Aalsmeerderbrug 19 september 2019

 

 

 

Heerlijkheid Mariënwaerdt, Beesd 11 april 2019

 

De voorjaarsbijeenkomst van 11 april 2019 in de Heerlijkheid Mariënwaerdt was evenals het vorig jaar een gezamenlijke activiteit van de GBC en QCC. In totaal bezochten 215 deelnemers, (ex)-IBM-ers en hun partners de Heerlijkheid. Hiervan was 70.2 % lid van zowel GBC als QCC, 19.1 % lid van alleen GBC en 10.6 % lid van alleen QCC.

De Heerlijkheid Mariënwaerdt is een eeuwenoud familielandgoed in de Betuwe gelegen in een uitgestrekte natuur bestaande uit een aantal historische gebouwen. 
Als gastspreker trad de heer Frans baron van Verschuer op. Hij hield een bevlogen verhaal hoe hij en zijn familie het landgoed al 9 generaties in stand houden.

Het programma bestond verder uit de gezamenlijke Algemene Ledenvergaderingen waarbij door de voorzitters van de GBC en de QCC een convenant ondertekend werd om de samenwerking voor de toekomst te bekrachtigen. 

Voorafgaande aan de lunch werden op een zonnig en mooi gelegen terras ervaringen uitgewisseld. Na een uitstekende lunch kon gebruik gemaakt worden van inspirerende rondleidingen en presentaties. 

Gezien de vele positieve reacties kunnen we spreken van een geslaagde bijeenkomst op een prachtige locatie. Een locatie om op een later moment nog eens terug te keren. 

 

 

13 september 2018 Amsterdam CS

 

De najaarsbijeenkomst in het Centraal Station was met 154 deelnemers overvol. De zaal naast de 1e klas restauratie bleek bijzonder sfeervol, maar bood maar net voldoende ruimte voor alle aanwezigen. Het programma kende een mix van informatie en ontspanning. Nadat SPIN-voorzitter Wouter van Eechoud de (goede) status van ons pensioenfonds had belicht, legde OHRA-vertegenwoordiger Rob Krijgsman de fijne kneepjes van onze ziektekostenverzekering uit. Vervolgens was het de beurt aan John Schallenberg van Shuttel. Hij leidde de aanwezigen de verrassende wereld van flexibele mobiliteit binnen. Na de lunch was het tijd voor ontspanning. Gastvrouw Ria Heskes en haar team zorgden dat aan de wensen van iedereen gehoor kon worden gegeven. Zo werden de Koninklijke Wachtkamers bezocht, een rondvaart door de Amsterdamse grachten gemaakt en de pas geopende Noord-Zuidlijn bezocht. Al met al weer een zeer geslaagde bijeenkomst.

 

 

Kameryck 12 april2018

De voorjaarsvergadering van 12 april in paviljoen Kameryck te Kamerik had een wel heel speciaal karakter. Voor het eerst in de geschiedenis hielden GBC en QCC gezamenlijk hun jaarvergaderingen.
In totaal bezochten 205 deelnemers, (ex)-IBM-ers en hun partners) het Groene Hart. Hiervan was 68% lid van zowel GBC als QCC en 25% lid van alleen GBC.
Gerard Smit, IBM Chief Technology Officer, hield een magistraal betoog over IBM's technologische ontwikkelingen. Daarna verliepen de algemene ledenvergaderingen zonder probleem. Speciale aandacht was er voor de veranderingen die onze verenigingen treffen als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Na de prima lunch (die de meesten staande verorberden) stond het weer gelukkig toe dat er diverse activiteiten konden plaatsvinden. Al met al een goede samenwerking tussen GBC, QCC en het Groene Hart.

 

14 september 2017

 

Op 14 september 2017 bezochten 179 GBC-ers in museum Kröller-Müller op de Veluwe de najaarsvergadering. Na de opening van voorzitter Ron Hagen (die met de aanwezigen 50 jaar terugblikte) vertelde conservator Angeline Bremer iets over de totstandkoming van de collectie schilderijen en beelden. Vervolgens hield bestuursvoorzitter Roeland van Vledder een boeiend betoog over de toekomst van het IBM Pensioenfonds. Daarna weden de aanwezigen door gastvrouw Ria Heskes uitgenodigd om de lunch buiten in een open tent te nuttigen. De lunch was perfect, maar de regen kwam met bakken uit de hemel. Hierdoor moest het middagprogramma wat aangepast worden: de geplande fietstochten kwamen te vervallen. Positief was dat de rondleidingen door het museum uiterst boeiend bleken.

 

13 april 2017

De eerste vergadering van 2017 vond op 13 april plaats in hotel De Cantharel in Apeldoorn. Hier namen 136 personen aan deel. De Evenementencommissie bleek er weer in geslaagd een bijzondere locatie te vinden. Vele bezoekers gaven te kennen zeer in hun sas te zijn met deze vergaderaccomodatie. Maar ook het geboden programma viel bijzonder in de smaak. Harry van Dorenmalen (voormalig General Manager IBM Benelux) hield een voordracht over de grote veranderingen die IBM als bedrijf heeft doorgemaakt. Hij gaf voorbeelden hoe IBM nu leverancier is geworden van klantgerichte oplossingen ipv hardware. Zijn enthousiaste betoog vond bij de aanwezigen veel weerklank. Vervolgens was het in de ALV tijd voor een terugblik op 2016. Het bestuur legde verantwoording af voor het gevoerde beleid en werd hier onder applaus voor gedécharcheerd. Als laatste agendapunt kreeg gastspreker Mark Zegeling het woord. Hij vertelde zeer onderhoudend de geschiedenis achter de KLM-huisjes. De GBC-ers hingen aan zijn lippen en het door Zegeling na afloop aangeboden boek was snel uitverkocht. Na de lunch deden verschillende aanwezigen mee aan diverse excursiemogelijkheden. Zo kon er gewandeld worden en was er een bostocht met een huifkar. Al met al weer een bijzondere dag waar het bestuur na afloop veel complimenten over mocht ontvangen.

 

 

1 september 2016

De GBC najaar-bijeenkomst heeft op 1 september 2016 in de Goudse Schouwburg plaats gevonden. Hier zijn 120 deelnemers bij aanwezig geweest. De Goudse schouwburg had er alles aan gedaan om het ons naar onze zin te maken. De prachtige foyer was gereserveerd voor de ontvangst en de lunch en het theater werd beschikbaar gesteld voor het wat meer formele gedeelte.

Na het welkomstwoord van de voorzitter gaf het dagelijks bestuur een overzicht van de status en voortgang van het GBC beleidsplan 2016. Gesignaleerd werd dat enkele commissies behoefte hebben aan ondersteuning om hun plannen tot uitvoering te kunnen brengen. De presentaties zijn terug te vinden op het Forum van de GBC website.
Het GBC-lid Peter van Wingerden gaf ons in een boeiende presentatie een beeld van de historie en de huidige leefwijze van de Navajo indianen in Amerika en zijn ervaringen daarmee.

Middels enkele excursiemogelijkheden kon na de lunch kennis gemaakt worden met de historische kern van Gouda. Het fantastische weer heeft er zeker toe bijgedragen dat de boottocht en de wandelingen (al dan niet onder begeleiding) enthousiast zijn ontvangen.

 

 

 

14 april 2016

De GBC voorjaarsbijeenkomst en tevens Algemene Leden Vergadering 2015 werd op 14 april 2016 in het Spoorwegmuseum in Utrecht gehouden. Er waren 211 deelnemers aanwezig. De bijeenkomst vond plaats in een gerestaureerde locomotiefloods.  

Het welkomstwoord werd verzorgd door de voorzitter Ron Hagen. Hij nam in de Algemene Leden Vergadering 2015, als secretaris over 2015, ook het verslag over dat jaar voor zijn rekening. 
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde: Het slinkend aantal leden (eind 2015 : 1495), de ledenbijeenkomsten vonden plaats in de Landgoederij (Maarsbergen)en de Wijstaar (Bunnik), het vernieuwd GBC bestuur en de betrokkenheid binnen landelijke Koepel van Nederlands Vereniging van Gepensioneerden (KNVG).

Vervolgens gaf penningmeester Rob Westhuis een overzicht van ons financiële reilen en zeilen. Hij maakte duidelijk dat er in 2015 financieel voorzichtig is gehandeld en dat we er gezond voor staan. Het positieve resultaat over 2015 werd toegevoegd aan de reserves. Nadat de verificatiecommissie (Leo Born en Piet Ikelaar) de cijfers had goedgekeurd, verleende ook de vergadering (middels een applaus) het bestuur decharge over 2015.

Hierna was het onderwerp ‘bestuurssamenstelling’ aan de orde. De vergadering werd gevraagd formeel in te stemmen met de functies van Ron Hagen (voorzitter), Harry Joris (secretaris) en Ria Heskes (bestuurslid en coördinator evenementen). Met applaus gaven de leden aan in te stemmen met de nieuwe bestuurssamenstelling.  

Een bijzonder moment was vervolgens het uitzwaaien van aftredend bestuursleden Elselies La Lau en Theo Guinau. Elselies is met bijna 22 jaar het langstzittende bestuurslid ooit. Theo heeft er 3 termijnen van 4 jaar op zitten en moet nu ruimte maken voor een ander. Gelukkig blijft hij nog wel in het Verantwoordingsorgaan voor de GBC actief. Beiden werden – onder applaus van de aanwezigen – benoemd tot Lid van Verdienste.

Als laatste onderdeel van de ALV agenda stond het GBC-bestuur stil bij de plannen voor de toekomst. Deze zijn terug te vinden op de nieuwe GBC site.

Peter Paul de Winter, conservator van het Spoorwegmuseum, beklom na de ALV het spreekgestoelte. In kort bestek gaf hij een boeiend overzicht van de geschiedenis van het museum en haar collectie. Na de lunch konden alle deelnemers op eigen gelegenheid het prachtige museum bezoeken.

 

8 oktober 2015

Najaarsbijeenkomst met 162 deelnemers in conferentieboerderij De Weistaar in Maarsbergen. Ron Hagen houdt een voordracht over hoe hij met een Dakota boven de intocht van SAIL gevlogen heeft. Daarna vertelt aftredend SPIN-bestuurder Hans Beima hoe hij de afgelopen jaren ervaren heeft. Het fonds staat er volgens hem in ieder geval goed voor. Hoogtepunt van de dag vormt het afscheid van voorzitter Nico Molijn. Hij wordt uitgeroepen tot erelid en tot zijn grote verrassing door mystery guest Burgemeester Cnossen van Woudenberg benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In de middag stellen alle nieuwe bestuursleden zich voor en vertellen alle bestuursleden waar zij voor GBC mee bezig zijn. Dit was de derde keer dat GBC bij De Weistaar te gast was en ook deze keer stelde niet teleur.

 

30 april 2015

Voorjaarsbijeenkomst met 222 deelnemers in De Landgoederij in Bunnik. Voorzitter Nico Molijn kondigt aan dat hij na 15 jaar bestuurswerk nu definitief zijn functie als voorzitter heeft neergelegd. Over SPIN houdt bestuursvoorzitter Roeland van Vledder een voordracht. Hij betoogt dat SPIN een sterk pensioenfonds is dat nog wel 50 jaar zal bestaan. Toch is ook verdere professionalisering nodig. Vervolgens behandelen Ron Hagen en Rob Westhuis het jaarverslag over 2014. Het gehoor verleent het bestuur decharge en geeft aan op de zelfde voet verder te willen. De dames Van Nieuwenhuizen en Hörmann van bureau Cretio testen via een humoristische quiz de kennis van de aanwezigen over afwikkeling van nalatenschap. Veel aanwezigen blijken hier nog wel wat meer over te willen weten. aanwezigen blijken hier nog wel wat meer over te willen weten.

 

5 juni 2014

Jubileumbijeenkomst in Ouwehands Dierenpark met 325 deelnemers. General Manager IBM Harry van Dorenmalen komt onverwachts de felicitaties van IBM voor het 20-jarig bestaan overbrengen. Hij maakt duidelijk dat IBM nog steeds een fantastisch bedrijf is, maar wel een bedrijf dat totaal verschilt van hoe gepensioneerden dat in het verleden hebben meegemaakt. Na een korte formele Algemene Vergadering houdt publicist Midas Dekkers een magistraal betoog over de tijd van vroeger en hoe je oude herinneringen weer levend kunt maken. Massale lachsalvo’s begeleiden zijn verhaal. Na een uitgebreide lunch is het tijd voor een wandeling door de dierentuin en daarna de zeehondenshow. Het programma wordt besloten met een borrel onder de bezielende klanken van de combo van Gerhard te Hoopen. In september volgt ook nog een glossy verslag van dit unieke jubileum.

 

 

29 augustus 2013

Najaarsbijeenkomst in conferentiehotel Kontakt der Kontinenten in Soesterberg met 142 deelnemers. Voorzitter Nico Molijn legt uit wat men kan verwachten als SPIN zou overgaan tot invoering van een nominaal of een reëel pensioencontract. Directeur René Giel vertelt iets over de 50-jarige geschiedenis van het gebouw waar wij te gast zijn. GBC-lid Peter Biemond maakt duidelijk met welk persoonlijk leed hij in zijn 82 levensjaren geconfronteerd is geweest en hoe de kracht van positief denken hem hierbij heeft geholpen. Bij de lunch worden de aanwezigen aangenaam verrast door de veelheid van exotische hapjes waaruit men kan kiezen. Algemeen oordeel: een plek om nog eens te bezoeken !

 

 

18 APRIL 2013

Voorjaarsbijeenkomst in conferentieboerderij Mereveld in Utrecht met 188 deelnemers. De GBC vergadering kiest unaniem voor het lidmaatschap van de KNVG. Ruud Hommes gaat namens SPIN in op actuele ontwikkelingen (pensioen-akkoord; beleggingsbeleid). Jan Diekmeijer (als voorzitter van de “Graadmeter”) vertelt welke resultaten de vereniging tot nu toe behaald heeft. Tijdens de uitgebreide lunch worden de leden prettig muzikaal onderhouden door het duo McTwo.

 

 

29 augustus 2012

Najaarsbijeenkomst in conferentiecentrum Woudschoten in Zeist met 162 deelnemers. Nico Molijn licht het voorgenomen besluit toe om de NVOG te verlaten en met GBC aan te sluiten bij de nieuw opgerichte Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden. GBC-lid Ben Schilder vertelt hoe hij na zijn IBM-leven in de entertainment-business terecht is gekomen als uitvoerend producent bij de Jeans Company. Het verhaal over het opleiden van jonge talenten tot musical-ster slaat aan bij het gehoor getuige de vele vragen die er gesteld worden. Na een uitgebreide lunch kan met wandelen in de schitterende omgeving of een bezoek brengen aan het Militaire Luchtvaart Museum. Het uitzonderlijk goede weer draagt bij aan een geslaagde dag.

 

2 MEI 2012

Voorjaarsbijeenkomst en 30e ledenvergadering in conferentiecentrum Zonheuvel te Doorn met 193 deelnemers. De mogelijke oprichting van een nieuwe actiegroep voor hen die niet gecompenseerd zijn wordt besproken. Ronald Velten geeft een wervelende presentatie over het IBM van tegenwoordig. Alfred Heppener vertelt over hoe hij na zijn IBM-tijd acteur is geworden. Het swingende eerste optreden van de GBC-Combo smaakt beslist naar meer.

ZonheuvelDoorn20120502

 

1 sep 2011

Najaarsbijeenkomst dmv boottocht in natuurgebied De Biesbosch, alsmede bezoek aan het Biesbosch Museum. Met 300 deelnemers is de boot tot de laatste plaats bezet.

De uitzonderlijk goede weersomstandigheden zorgen voor een uniek evenement. Tijdens de tocht worden de deelnemers door voorzitter Nico Molijn ingelicht over de gevolgen van de rechterlijke uitspraak van 31 mei in het proces tegen IBM die de eisers alleen in het gelijk stelt als zij vóór januari 1996 met pensioen zijn gegaan.

Bies2011

Voor een fotoreportage, gemaakt door Ruud de Wolf: klik hier.

 

 

3 mei 2011: voorjaarsbijeenkomst in conferentiecentrum De Werelt te Lunteren met 210 deelnemers. Kees van der Oord trad af als secretaris/bestuurslid en werd benoemd tot erelid. Deze sessie stond in het teken van 100 jaar IBM en er werd uitgebreid stilgestaan bij persoonlijke herinneringen van GBC-leden. Daarnaast werd de status van onze rechtzaak na het hoger beroep van 19 april besproken.

 

31 AUGUSTUS 2010: nazomerbijeenkomst in het Aviodrome in Lelystad met 260 deelnemers met een ledenvergadering waarin met grote meerderheid van stemmen nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement zijn aangenomen waarin de mogelijkheden van belangenbehartiging zijn verruimd en schriftelijke besluitvorming is geregeld.

aviodrome20100831

 

28 APRIL 2010: voorjaarsbijeenkomst en 25e en 26e ledenvergadering met 184 deelnemers in Congrescentrum EDDA HUZID in Voorthuizen.

Voordracht van Jan Carel van Dijk over zijn verzameling van IBM- en Amertsfoortse memorabilia.
De voorgestelde nieuwe statuten worden teruggenomen door het bestuur.

EddaHuzid2010

 

8 SEPTEMBER 2009: nazomerbijeenkomst en viering van het vierde lustrum in de Gasterij De Klaveet te Leusden met 245 deelnemers, opgeluisterd door het Deborah J. Carter kwartet en een beeldende kunst-expositie van acht leden.

 

6 MEI 2009: voorjaarsbijeenkomst en 24e ledenvergadering met 235 deelnemers in Restaurant KUMPULAN Bronbeek te Arnhem. Gastspreker Henk van Aerle over: De SPIN-Deelnemersraad in woelige baren. Na het nassi rames buffet bezoek aan tuin en museum Bronbeek.

 

27 AUGUSTUS 2008; nazomerbijeenkomst met 150 deelnemers in Restaurant Groot Kievitsdal te Baarn.
Voordracht van mevrouw Liebje Hoekendijk over 'Levenskunst van Ouderen'.
Na de lunch samenzijn of genieten van de bosrijke omgeving.

 

24 APRIL 2008 - voorjaarsbijeenkomst en 23e ledenvergadering in in het Golden Tulip Hotel te Lisse, met 235 deelnemers.
Harry van Dorenmalen, IMT General Manager IBM Benelux spreekt over 'Groei en bloei bij IBM'.
Na de lunch bezoeken velen de nabijgelegen Keukenhof.

 

6 september 2007 - nazomerbijeenkomst en 23e ledenvergadering op de Pier te Scheveningen, met 200 deelnemers. De voorzitter deelt mee dat de mediation in het geschil met SPIN/IBM is mislukt en dat GBC een proces begint. Mevrouw Marjolein Veentjer vertelt over de geschiedenis, heden en toekomst van Scheveningen en geeft aan wat er 's middags in Scheveningen en Den Haag kan worden genoten.

25 april 2007 - voorjaarsbijeenkomst en 22e ledenvergadering in 'De Weistaar' te Maarsbergen met 230 deelnemers. Presentatie van Gerard de Gier over zijn advieswerk en autohobby.

7 september 2006 - Bijeenkomst met 230 deelnemers in de Geertekerk in Utrecht, met een ledenvergadering waarin de leden eenstemmig het bestuur machtigden, bij voldoende steun een actie te beginnen tegen de versobering van de pensioen-indexering. Verder: bezichtiging van Utrechtse kerken, bezoek aan het museum 'Van Speelklok tot Pierement' en demonstratie klokkenluiden in de toren van de Jacobikerk.

26 april 2006: voorjaarsbijeenkomst met 20e ledenvergadering in Burgers Zoo in Arnhem.
Meer dan 400 deelnemers luisteren naar een inleiding over Burgers Zoo en een voordracht van Han van Os over Dieren in de Kunst.
Na de Jungle Picknick bezichtiging van Bush, Desert, Ocean en andere attracties.

7 september 2005: nazomerbijeenkomst in de Orangerie te den Bosch met 194 deelnemers. Voor de lunch historische-toeristische voordrachten over de Orangerie en Den Bosch. Na de lunch gaat meer dan de helft van de deelnemers 's middags varen over de Binnen Dieze. De anderen bezoeken de St Jan, zonnen op terrasjes of volgen een rondleiding.

 

26 april 2005: voorjaarsbijeenkomst in het den Hartog Fordmuseum in Hillegom met 330 deelnemers. 19e ledenvergadering waarna Warner Dijkhuizen IBM's steun aan het vrijwilligerswerk van (oud)IBM-ers uit de doeken doet. Daarna lunch en bezoek aan het museum waarin 206 Amerikaanse Fords worden tentoongesteld.

1 september 2004: nazomerbijeenkomst in Edda Huzid in Voorthuizen (240 deelnemers).

Douwe Draaisma spreekt over: Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Na de lunch neemt een recordaantal mensen deel aan klootschieten, een fietstocht en en huifkarexcursie.

11 mei 2004: Voorjaarsbijeenkomst met ledenvergadering in het Golf Event Center in Lelystad met als spreker Bert Borkus over: 'het leven na IBM'. Daarna gelegenheid om Aviodrome, Bataviastad en de Bataviawerf te bezoeken en te golfen.

22 november 2003: bijeenkomst met 204 deelnemers ter gelegenheid van het vertrek van IBM uit Uithoorn in de cantine van het gebouw. Toespraken waarin verschillende ex-managers van deze vestiging hun herinneringen ophaalden, lunch en daarna bekijken van oude foto's en reunie.

26 augustus 2003: najaarsbijeenkomst met 150 deelnemers in de Hooglandse Kerk in Leiden. Toespraak over de kerk en de geschiedenis van de stad, lunch en daarna gelegenheid tot bezoek aan toeristische attracties.

7 mei 2003: voorjaarsbijeenkomst in Motel Katwoude, Volendam.
De 334 deelnemers luisterden naar de General Manager van IBM Nederland, Bart Fehmers. Daarna een lunch en gelegenheid voor een bezoek aan Edam, Monnickendam, Volendam en Marken.

4 september 2002: najaarsbijeenkomst in het Oceaneum in Diergaarde Blijdorp.
De 271 deelnemers lunchten in de Haaienzaal van het Oceanum.

2 mei 2002: 16e ledenvergadering in BRONBEEK (Arnhem, 330 deelnemers) met een lezing van Herman Bussemaker en een bezoek aan het museum Bronbeek.

4 september 2001: reunie in het Dolfinarium te Harderwijk, voor het eerst zonder ledenvergadering.

2 mei 2001: 15e ledenvergadering in het ARCHEON in Alphen a/d Rijn met een inleiding over het Archeon en rondleidingen.

7 september 2000: 14e ledenvergadering in AVIFAUNA.
Gastspreker notaris Wolterink spreekt over het nieuwe erfrecht. Na de lunch een boottocht over de Oude Rijn en naar de Braassemermeer.

3 mei 2000: 13e ledenvergadering met 260 deelnemers in Groot Kievitsdal te Baarn. Albert Korper spreekt over: Bestaat IBM Nederland nog?

December 1999: Vijf van onze leden worden, via schriftelijke verkiezingen, gekozen in de Deelnemersraad van ons pensioenfonds (zie hieronder).

8 september 1999: 12e Ledenvergadering met 240 deelnemers in het Nationale Park 'De Hoge Veluwe'. Een dialezing over het park en het museum, een lunch in Restaurant 'De Koperen Kop' en daarna park- en museumbezoek.

28 april 1999: EERSTE LUSTRUM in Het Spant in Bussum!  11e
Ledenvergadering (240 deelnemers) met daarna lunch en dansen op muziek van de The Blue Monday Seven.

24 september 1998: 10e Ledenvergadering (304 deelnemers) in Kaasmuseum en -boerderij  'De Weistaar' te Maarsbergen.

28 april 1998 : 9e Ledenvergadering (277 deelnemers) in Conferentiecentrum Papendal. Daarna nazit, sport en bezoek aan het Openlucht-museum in Arnhem.

2 september 1997: 8e Ledenvergadering met 210 deelnemers in Avifauna in Alphen a/d Rijn. Lunch, bezoek vogelpark en rondvaart over de Braassemermeer.

6 mei 1997: 7e Ledenvergadering met 305 deelnemers in Hotel Bloemink te Apeldoorn, waarna lunch, bezoek Museumpaleis Het Loo en bowlen in de kelder van Bloemink.

oktober-december 1996: Verkiezingsactie! Op de algemene vergadering van het IBM Pensioenfonds op 11 december kiezen de 381 aanwezige gepensioneerden vier leden van de GBC-kieslijst in de Deelnemersraad.

4 september 1996: 6e Ledenvergadering met 205 deelnemers in het Nationale Park 'De Hoge Veluwe'. Een dialezing over het park en het museum, een lunch in Restaurant 'De Koperen Kop' en daarna park- en museumbezoek.

7 mei 1996: 5e Ledenvergadering met 139 deelnemers in 'Groot Kievitsdal' te Baarn. Gastspreker: Henk Brouwer over: 'De nieuwe dochters van de  fabriek'.

29 november 1995: Onze voorzitter leidt een panel op een voorlichtingsbijeenkomst van het IBM Pensioenfonds in het Spant te Bussum.

5 oktober 1995: Eerste bijeenkomst van de GBC-pensioen-commissie. Daarna besprekingen met leden van de project-commissie die het pensioenfonds voorbereidt, waarin wij onze wensen naar voren brengen.

18 september 1995: 4e Ledenvergadering met 120 deelnemers in Conferentiecentrum Fontaine Royal te Amstelveen-Zuid.  Hans Janssens spreekt over 'De voortgang van het pensioen-project'.

26 april 1995: 3e Ledenvergadering met 100 deelnemers in het Conferentiecentrum DE QUEESTE te Amersfoort. Vooraf een wandeling door oud-Amersfoort onder leiding van een gids.

14 december 1994: De GBC protesteert bij de directie van IBM en de OHRA tegen de leeftijdsdiscriminatie van ouderen bij de kortingen op de ziektekosten-premies.

23 augustus 1994: 2e ledenvergadering met 136 deelnemers) in Museum Kasteel Groeneveld te Baarn. Gastspreker Jacques de Geus spreekt over 'De huidige gang van zaken in IBM'.  Bezoek aan het museum en aan het park waarin beelden van kunstenaars uit Zimbabwe/Tengenenge zijn te zien.

18 mei 1994: oprichting door 17 leden in een conferentiekamer in IBM UITHOORN.