Bijeenkomsten

UITNODIGING NAJAARSBIJEENKOMST 2023

WIJ NODIGEN ZOWEL LEDEN ALS ASSPIRANT-LEDEN (EX IBM-ERS/STERS, EN NOG GEEN GBC-LID) UIT VOOR DE NAJAARSBIJEENKOMST VAN DE GREY BLUE CIRCLE OP 19 OKTOBER 2023. WIJ HEBBEN PLAATSEN GERESERVEERD VOOR ASSPIRANT-LEDEN, EN ZIJ BETALEN DEZELFDE KOSTEN ALS DE LEDEN BETALEN.

Kontakt der Kontinenten 01

Een unieke plek met veel historie: Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg

Programma en Aanmeldingsformulier

Nieuwsflits

NIEUWE GBC REGLEMENTEN
De hieronder vermelde reglementen zijn goedgekeurd door de ALV op 22 mei 2023, bij notariële akte van 14 augustus 2023 vastgelegd en zijn nu op de website gepubliceerd:
BESTUURSREGLEMENT
STATUTEN
HUISHOUDELIJK REGLEMENT


NIEUWSBRIEF JULI 2023 IS VERSCHENEN
KLIK HIER VOOR HET LAATSTE GBC NIEUWS


INTERVIEW MET JAN OORD
Jan en Ria
Ria Heskes heeft Jan Oord geïnterviewd over het door hem geschreven boek 25 April 1945, wat is te bekijken via onderstaande links. Soms is het 1080p-bestand te groot en gaat de video haperen. Kies in dat geval het 720p-bestand.
VIDEO INTERVIEW JAN OORD (1080p)
VIDEO INTERVIEW JAN OORD (720p)

Spin dekkingsgraad

Stichting Pensioenfonds IBM Nederland - juli 2023 - Beleidsdekkingsgraad 143,5% - Actuele dekkingsgraad 139,0% - Vereiste dekkingsgraad 105,9% - meer informatie